Kinderfysiotherapie

Een Master Kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in de sensomotorische ontwikkeling van het kind. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut. De hulpvragen betreffende kinderen zijn heel divers. Het gaat van baby’s met een voorkeurshouding tot nekklachten bij tieners, schrijfproblemen, sportblessures en nog veel meer.

 

Het bewegend functioneren is voor kinderen erg belangrijk, het is bijvoorbeeld niet leuk om niet net zo goed te zijn met gym als de rest of telkens te struikelen en te vallen. De kinderfysiotherapeut kan kinderen vooruit helpen en de sensomotorische ontwikkeling en bewegend functioneren verbeteren. Samen met u en uw kind worden de hulpvragen besproken en aan de hand daarvan een onderzoek gedaan. Dit onderzoek kan afhankelijk van de complexiteit van het probleem enkele sessies in beslag nemen als er bijvoorbeeld motorische testen afgenomen moeten worden. Daarna zal met u en eventueel uw kind een plan van aanpak doorgenomen worden en zal in overleg de behandeling opgestart worden. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen.

 

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om met uw kind naar de kinderfysiotherapeut te gaan. Kinderen hebben recht op 9 behandelingen uit de basisverzekering, indien noodzakelijk kunnen er nogmaals 9 behandelingen uit de basisverzekering gedeclareerd worden. Kinderen kunnen dus zonder bijkomende kosten 18 keer naar de kinderfysiotherapeut. Uw kind hoeft dus geen aanvullende verzekering te hebben voor fysiotherapie en u hoeft als ouder ook niks te betalen aan de eerste 18 behandelingen.

Meer informatie over wat de kinderfysiotherapeut allemaal doet vindt u op www.dekinderfysiotherapeut.com.