Tarieven

Tarieven 2021

niet-gecontracteerde zorg

Vergoeding bij deze zorgverzekeraars is volgens polisvoorwaarden.
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van CZ Just voor 2021

Behandeling

Prijs

Zitting Fysiotherapie praktijk
€36,-
Zitting Fysiotherapie aan huis
€49,-
Zitting Bekkentherapie
€49,-
Zitting Bekkentherapie aan huis
€64,-
Zitting Oedeemtherapie
€49,-
Zitting Oedeemtherapie aan huis
€64,-
Zitting Manuele Therapie
€49,-
Zitting Manuele Therapie aan huis
€64,-
Zitting Kinderfysiotherapie
€49,-
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis
€64,-
Instructie/overleg ouders/verzorgers
€25,-
Niet nagekomen afspraak
€36,-
Telefonische zitting
€19,-
Shockwave (éénmalige bijdrage)
€75,-
(+ losse behandeling fysiotherapie)
€36,-
Echografie
€25,-
éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek
€55,-
Intake en onderzoek na screening praktijk
€49,-
Intake en onderzoek na screening aan huis
€64,-
Intake en onderzoek na verwijzing praktijk
€49,-
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
€64,-
Fysiotherapeutisch Rapport (standaard)
€32,-
Fysiotherapeutisch Rapport (uitgebreid)
€75,-
Kinderfysiotherapeutisch Rapport
€32,-
Behandeldossier patiënt, per pagina
€0,50
Administratiekosten behandeldossier
€9,-

Gereserveerde tijd die niet binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt bij de verzekerde in rekening gebracht.
(Verzekeraars vergoeden niet-nagekomen afspraken niet!)

Heeft u nog vragen, vraag gerust uw behandelend fysiotherapeut om een toelichting.
Tevens kunt u kijken op de website van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.