Wat is een CVA (beroerte)?

De medische term voor een beroerte is CVA. De afkorting CVA staat voor ‘Cerebro Vasculair Accident’, een ongeluk in de bloedvaten van uw hersenen. Een CVA kan op verschillende manieren ontstaan:

 • Is de bloedtoevoer naar bepaalde hersencellen maar tijdelijk belemmerd, dan spreken we van een TIA.
 • Is er een bloedvat blijvend afgesloten, dan noemen we dit een herseninfarct.
 • Is er een bloedvat in de hersenen kapot gegaan, dan spreken we van een hersenbloeding.

Elk jaar krijgen 30.000 Nederlanders een CVA. In ongeveer 80% van de gevallen gaat het om een TIA.

Symptomen van een CVA

Als u een CVA heeft, werkt een deel van uw hersencellen ineens niet meer. U krijgt dan te maken met uitvalsverschijnselen. Afhankelijk van de plaats en de grootte van het getroffen deel van de hersenen, kunnen bij een CVA de volgende verschijnselen optreden:

 • Een scheve stand van de mond.
 • Verlamming van een arm of been.
 • Onduidelijke spraak.
 • Verwardheid, bewustzijnsveranderingen of afwezigheid.
 • Een duizelig of dronken gevoel.
 • Onverklaarbare onrust of opwinding.
 • Een rare manier van lopen.
 • Braakneigingen, hoofdpijn.
 • Moeite met slikken.
 • Gevoelsstoornissen, verlammingen of spierzwakte aan één kant van het lichaam of aangezicht.

De behandeling van een CVA

Vaak wordt u na een CVA opgenomen in een ziekenhuis en moet u revalideren. In ernstige gevallen van een CVA kan zelfs opname in een verpleeghuis nodig zijn. Meer dan de helft van deze patiënten herstelt voldoende om na een aantal dagen of weken weer naar huis te gaan.

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

De fysiotherapeut draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en herstel van patiënten met een beroerte. Dat begint het liefst zo snel mogelijk nadat de diagnose ‘beroerte’ door de neuroloog is vastgesteld. Zodra de meest acute zorg is afgesloten begint voor veel patiënten het revalideren: waar fysiotherapie onderdeel van uitmaakt. Ook op langere termijn helpt de fysiotherapeut u bij het herstel en verbeteren van uw mogelijkheden. Hieronder zijn de werkzaamheden van de fysiotherapeut beschreven per fase van herstel.

De eerste dagen

Het is goed om na een beroerte zo snel mogelijk weer uit bed te komen, bij voorkeur binnen drie dagen. Daar helpt uw fysiotherapeut u bij. Snel weer in beweging komen, heeft een positieve invloed op het herstel. Op deze manier vermindert de kans op complicaties zoals luchtweginfecties en doorliggen. Soms kan een patiënt niet actief oefenen of is een dergelijke inspanning nog niet gewenst. Ook is het mogelijk dat er nog geen zekerheid is over de precieze diagnose.

In deze fase zal de fysiotherapeut de behandeling bij uw bed geven. Hij kan dan adviseren over wat voor u de meest comfortabele lighouding is. Aan de verpleging kan de fysiotherapeut hierover instructies geven. Soms kan de behandeling bestaan uit hulp bij het bewegen van uw armen en benen, ademhalingsoefeningen en/of het zelf weer leren omdraaien in bed.

De revalidatiefase

Wanneer u uit bed mag, zal de fysiotherapeut zo mogelijk dagelijkse oefeningen geven. Daarbij gaat het vooral om bewegingen zoals het weer leren opstaan en gaan zitten, staan en zich verplaatsen. Daarnaast kan de fysiotherapeut een verlamde arm of een pijnlijke schouder behandelen.

Het doel is dat u leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen. Het is belangrijk dat u zelf al in een vroeg stadium aan de fysiotherapeut laat weten wat u wilt bereiken met de therapie.

In hoeverre dit lukt, is vaak moeilijk te voorspellen, zeker wanneer de beroerte nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Wel staat vast dat intensief oefenen noodzakelijk is, soms meerdere keren per dag. Het is zelfs denkbaar dat u als gevolg van een beroerte weer opnieuw moet leren lopen.

Om het oefenen te vergemakkelijken wordt vaak gebruikgemaakt van een hulpmiddel zoals een looprek, een wandelstok of een beugel ter ondersteuning van bijvoorbeeld de voet. Uw fysiotherapeut leert u dan hoe u goed gebruik maakt van deze hulpmiddelen.

Drie maanden na de beroerte

Ongeveer drie maanden na een beroerte wordt pas echt duidelijk wat uw mogelijkheden zijn. Vooruitgang op vaardigheden is dan overigens nog wel mogelijk. Dit hangt onder andere af van uw motivatie om te blijven oefenen. Onregelmatig oefenen kan namelijk tot een terugval leiden. Met oefeningen onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en blijft uw conditie op peil. Met een goede conditie verkleint u de kans op een tweede beroerte.

U leert hoe u zo goed mogelijk met de blijvende beperkingen kunt omgaan. Het accent van de fysiotherapie zal vooral gericht zijn op het hervatten van uw dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby’s en sport. Het is goed als u zelf aangeeft wat u wilt bereiken, zodat de fysiotherapeut de behandeling, adviezen en begeleiding daarop kan afstemmen.

Weeda van den Berg Fysiopraktijken helpt u graag

Herkent u bovenstaande klachten of wilt u meer informatie over CVA/beroerte revalidatie? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en verwelkomen u in onze praktijk!