Informatie over zorgverzekeraars

Hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract?

Wij hebben geen contract met ‘Zorg en Zekerheid’. Dit is de enige zorgverzekeraar waar wij nu geen contract mee hebben afgesloten. Het is mogelijk dat de komende jaren hier nog verandering in komt wanneer zorgverzekeraars ons niet tegemoet komen in zowel de hoogte van het tarief als de gestelde eisen.

Waarom is er ontevredenheid over de zorgverzekeraars?

Al 15 jaar krijgen fysiotherapeuten een te laag tarief van de zorgverzekeraars. Zelfs als de nationale inflatie doorberekend zou zijn over het al te ‘lage’ tarief had het tarief voor behandeling hoger moeten zijn dan wij nu krijgen. Na lange discussies heeft dit geleid tot een kostprijs onderzoek in 2018, deels uit initiatief van de zorgverzekeraars, waaruit bleek dat het tarief inderdaad te laag is. Men zou denken dat aan de hand van het onderzoek de tarieven werden verhoogd naar een eerlijke vergoeding, maar dit is helaas niet gebeurd. Fysiotherapiepraktijken krijgen gemiddeld* nog steeds €7,- te weinig. Het gemiddelde* tarief dat wij ontvangen is €36,-, waar dit nu minimaal €43,- zou moeten zijn. *Er wordt hier gesproken over gemiddelde tarieven omdat de zorgverzekeraars verschillende tarieven hanteren.

Argument van de zorgverzekeraar voor het lage tarief?

Het voornaamste argument dat zorgverzekeraars geven voor het niet kunnen verhogen van de tarieven is dat de aanvullende verzekering, waar fysiotherapie onder valt, anders nóg duurder wordt voor hun cliënten. Hoewel dit een logische redenatie lijkt, is dit toch niet het geval. Verscheidene onderzoeken hebben uitgewezen dat fysiotherapie zorgt voor minder doorstroom naar huisartsen en medisch specialisten met de daarbij komende dure medicijnen. Fysiotherapie zorgt dus voor kostenbesparing op de totale zorg, omdat een traject bij de fysiotherapeut veel goedkoper is. De veel duurdere specialistische zorg wordt echter vergoed vanuit de basisverzekering, maar de relatief goedkopere fysiotherapeutische zorg niet. Bezuinigen op de fysiotherapie zorgt dus op de lange termijn voor hogere zorgkosten als je kijkt naar het totaal plaatje (basisverzekering + aanvullende verzekering).

Het afschaffen van het ‘Ziekenfonds’ had destijds moeten zorgen voor een gezonde marktwerking voor de zorg, maar heeft geresulteerd in een machtspositie van de zorgverzekeraars. Zij stellen steeds hogere administratieve eisen maar de tarieven blijven ver achter.

Maar welke zorgverzekeraar(s) zijn dan het beste voor jouw fysiotherapeut?

Er zijn gelukkig een aantal zorgverzekeraars die wel een redelijke vergoeding hanteren en geen eisen stellen. Daar merk jij zelf wellicht weinig van, maar de hogere vergoeding maakt voor ons een wereld van verschil.

In het volgende overzicht kun je in één oogopslag kunt zien waar jouw zorgverzekeraar staat qua zorgtarieven voor fysiotherapie.

  • Rood = het minst gunstig, zij hebben verschillende eisen en een erg laag tarief
  • Geel = minder eisen en beter tarief
  • Groen = geen eisen en redelijk tarief

Weet jij welke zorgverzekeraar je hebt?

Het lijkt alsof er heel veel verschillende zorgverzekeraars zijn, maar het zijn 10 grote zorgverzekeraars met diverse kleinere verzekeraars onder zich. Weet jij onder welke grote zorgverzekeraar jouw zorgverzekering valt? Hier vind je een overzicht.
(bron: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er)

LET OP! ALLE ZORGVERZEKERAARS HANTEREN EEN TE LAAG TARIEF. HET TARIEF ZOU EIGENLIJK MINIMAAL €41,- MOETEN ZIJN. DAAR ZITTEN DE ZORGVERZEKERAARS NU GEMIDDELD €7,- ONDER.