Wat houdt Sensorische Informatieverwerking (SI-therapie) in?

Sensorische Informatieverwerking (SI-therapie) is een benadering die zich richt op de prikkelverwerking van kinderen. Het gaat om het opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen binnenkomt en door het zenuwstelsel wordt verwerkt. Problemen met sensorische informatieverwerking kunnen leiden tot diverse symptomen, zoals druk gedrag, concentratieproblemen, emotionele uitbarstingen en vermoeidheid.

Prikkelverwerking en specifieke groepen kinderen

Prikkelverwerking speelt een cruciale rol bij kinderen met hoogbegaafdheid, ADHD of autisme, aangezien zij vaak gevoeliger zijn voor prikkels. Hoogbegaafde kinderen hebben een verhoogde gevoeligheid voor subtiele nuances in hun omgeving, terwijl kinderen met ADHD moeite kunnen hebben met het filteren en reguleren van prikkels. Kinderen met autisme ervaren vaak een verhoogde of juist verminderde gevoeligheid voor specifieke zintuiglijke prikkels. Dit kan leiden tot een verstoorde verwerking van prikkels, waardoor ze moeite hebben met concentratie, emotionele regulatie en het omgaan met alledaagse situaties. Sensorische Informatieverwerkingstherapie biedt ondersteuning aan deze kinderen door hen te helpen bij het begrijpen, beheersen en integreren van prikkels in hun dagelijks leven.

Het belang van een prikkelprofiel

Middels SI-therapie wordt er een prikkelprofiel van het kind opgesteld. Dit profiel geeft inzicht in hoe de prikkelverwerking verloopt voor elk zintuig. Het helpt ouders en kinderen te begrijpen hoe prikkels worden waargenomen en verwerkt, en vormt de basis voor een op maat gemaakt behandelplan.

Op maat gemaakt behandelplan

Bij Sensorische Informatieverwerkingstherapie (SI-therapie) wordt het behandelplan nauwkeurig aangepast aan het unieke prikkelprofiel van het kind, rekening houdend met individuele behoeften en uitdagingen. Door middel van gerichte interventies en oefeningen wordt het kind geleerd om effectief om te gaan met zijn of haar prikkelverwerking. Het doel is het creëren van een betere balans en veerkracht, zodat het kind beter kan functioneren in het dagelijks leven.

Onze praktijk, Weeda van den Berg Fysiotherapie in Hellevoetsluis, biedt gespecialiseerde SI-therapie aan om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om prikkels op een gezonde en adaptieve manier te verwerken.

Resultaten van SI-therapie

Na het volgen van SI-therapie kunnen kinderen vaak positieve veranderingen ervaren. Ze kunnen zich beter concentreren, voelen zich rustiger, hebben een positievere kijk op het leven, slapen beter, zijn beter in staat emoties te herkennen en uiten, en hebben meer inzicht in hun eigen behoeften. Oftewel een behandeling waar kinderen hun gehele leven profijt van kunnen hebben.

Weeda van den Berg Fysiopraktijken helpt u graag met Sensorische Informatieverwerking (SI-therapie)

De SI-therapie wordt aangeboden bij Weeda van den Berg Fysiotherapie in Hellevoetsluis. Onze gespecialiseerde therapeuten staan klaar om kinderen en ouders te ondersteunen bij het begrijpen en aanpakken van problemen met sensorische informatieverwerking. Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en verwelkomen u in onze praktijk!