Wat is een Geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse handelingen.

Voor wie is deze therapie?

De doelgroep bestaat uit ouderen, mensen met een hoge biologische leeftijd en/of met een complexe gezondheidsproblematiek. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, osteoporose, een ongeval met als gevolg een (heup)fractuur, balansproblemen, multiple sclerose, COPD, hart- en vaatproblemen, diabetes mellitus en combinaties hiervan.

Wanneer bezoekt u een geriatriefysiotherapeut?

Bij Weeda van den Berg fysiopraktijken kunt u terecht bij geriatriefysiotherapeuten Liesbeth van der Wagt & Thomas van der Hulst, zodra u klachten ervaart, omdat uw conditie achteruit gaat, uw kracht minder wordt en u bijvoorbeeld wel eens last heeft van uw evenwicht. Als lopen, traplopen, fietsen, wassen, aankleden, huishoudelijk werk en het beoefenen van hobby’s moeilijker wordt en de kans op vallen toeneemt. Kortom: zodra bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Ook voor preventie kunt u bij de geriatriefysiotherapeut terecht. Het oefenen en valpreventie wordt gedaan met een fitnessprogramma op maat.

Wat is de werkwijze?

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten zorgvuldig in kaart gebracht. Uw gezondheid en dagelijks functioneren worden besproken en u wordt onderzocht. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan is afgestemd op uw fysieke mogelijkheden en wensen.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie met als doel: het verminderen van klachten, het vertragen en/of voorkomen van achteruitgang en het in stand houden en/of bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Hij begeleidt u verder wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Hij begeleidt en adviseert u wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen bijvoorbeeld als u slecht ter been wordt. De geriatriefysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo zelfstandig mogelijk in uw dagelijkse functioneren.

Is er een verwijzing nodig?

U kunt met én zonder verwijzing van een arts of specialist naar onze geriatriefysiotherapeut. Als u niet mobiel bent dan kunt u ook aan huis of in het verzorgingstehuis worden behandeld. Bij behandelingen aan huis of instelling is er wel een verwijzing nodig van een arts of specialist.

Weeda van den Berg Fysiopraktijken helpt u graag met Geriatrie

Herkent u bovenstaande klachten of wilt u meer informatie over geriatrie? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en verwelkomen u in onze praktijk!