Huisregels van Weeda van den Berg Fysiopraktijken

Hieronder vind je onze huisregels. Mocht je hier een vraag over hebben of meer willen weten, laat het ons dan even weten via de website of wanneer je in de praktijk bent.

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien je een jas of andere eigendommen in de wachtruimte of aan de kapstok in de oefenzaal achterlaat, let dan op jouw waardevolle spullen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wil je jouw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer je een afspraak hebt voor de 1e keer, meld je dan even bij de receptie. Jouw fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer je 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van jouw behandeling nog niet door jouw therapeut gehaald bent, meld dit dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Je wordt verzocht bij elke behandeling een badhanddoek en afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Voordat je op de behandelbank plaats neemt verzoeken wij je jouw schoenen uit te doen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt je verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Gelieve in de oefenzaal geen geurtjes/parfum te gebruiken/dragen. Dit in verband met longpatiënten die hier last van ervaren.
 • Bij verhindering wordt je verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij jou in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kun je een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat jij vergoed krijgt, is afhankelijk van jouw zorgverzekeringspakket. Je dient zelf jouw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, behalve ‘Zorg en Zekerheid’. Hierdoor kunnen wij bij alle andere verzekeraars rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer je tijdens het wachten lectuur leest, vragen wij je dit op te ruimen voordat je de wachtruimte verlaat.
 • Wil je bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?