Huisregels

In de praktijk gelden onderstaande huisregels:

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte of aan de kapstok in de oefenzaal achterlaat, let dan op uw waardevolle spullen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • Wanneer u een afspraak heeft, meldt u zich bij binnenkomst bij de receptie. De receptionist zal u een plaats toewijzen i.v.m. de coronamaatregelen. Wanneer er geen receptionist is, staat er een bord bij de receptie om aan te geven waar u mag plaatsnemen (zorg dat u de voornaam van uw therapeut weet). Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Voordat u op de behandelbank plaats neemt verzoeken wij u uw schoenen uit te doen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • Gelieve in de oefenzaal geen geurtjes/parfum te gebruiken/dragen. Dit in verband met longpatiënten die hier last van ervaren.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u tijdens het wachten lectuur leest, vragen wij u dit op te ruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?