Voor wie is Fysiotherapie?

Zo’n 2,5 miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van fysio, omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of zelfs eerder naar huis zodra u in een instelling verblijft: u leert hoe u door verantwoord te bewegen, verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Fysiotherapie behandeling

Oefentherapie is vaak een belangrijk onderdeel van de behandeling. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden, spierkracht te vergroten, om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms ook om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.

Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. De fysiotherapeut kan ter ondersteuning van de oefentherapie ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. Daarnaast geeft de fysiotherapeut ook preventief advies en voorlichting.

Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen en gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Specialisaties in fysiotherapie

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut) en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten en kaak/schedel/hoofd. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op lymfologie staat vermeld in het aantekeningenregister. Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt fysio u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.

Weeda van den Berg Fysiopraktijken helpt u graag met Fysio

Herkent u bovenstaande klachten of wilt u meer informatie over fysiotherapie? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder en verwelkomen u in onze praktijk!

Bron: KNFG